Privacyverklaring AVG

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vandenblink-horecadiensten  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vandenblink-horecadiensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Vandenblink-horecadiensten  verstrekt.

Vandenblink-horecadiensten  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres

WAAROM VANDENBLINK-HORECADIENSTEN UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Vandenblink-horecadiensten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen wanneer u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Vandenblink-horecadiensten  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG VANDENBLINK-HORECADIENSTEN UW GEGEVENS BEWAART

Vandenblink-horecadiensten  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Vandenblink-horecadiensten  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vandenblink-horecadiensten  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website.
Vandenblink-horecadiensten  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vandenblinkrob@gmail.com   .
Vandenblink-horecadiensten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Vandenblink-horecadiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vandenblink-horecadiensten  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vandenblink-horecadiensten  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Vandenblink-horecadiensten via het emailadres vandenblinkrob@gmail.com  .
https://www.vandenblink-horecadiensten.nl  is een website van Vandenblink-horecadiensten.

Vandenblink-horecadiensten is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

Vandenblink-horecadiensten
Trompstraat 18, 7622JC Borne

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69042314

Emailadres: vandenblinkrob@gmail.com